Vol 1, No 1 (2014)

Part F - Theology

E-Journal Graduate Unpar, Part F Theology berisikan karya ilmiah hasil penelitian terkini dalam disiplin ilmu teologi. Penerbitan artikel pada jurnal ini telah melibatkan para pakar di bidangnya, sehingga layak disebarluaskan dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. - ISSN: 2355-4258

Table of Contents