Vol. 1 No. 2 (2014): Part A - Economics

E-Journal Graduate Unpar, Part A Economic berisikan karya ilmiah hasil penelitian terkini dalam disiplin ilmu ekonomi. Penerbitan artikel pada jurnal ini telah melibatkan para pakar di bidangnya, sehingga layak disebarluaskan dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. - ISSN: 2355-4304
Published: 2014-07-15

Articles