Editorial Team

Editor in Chief

Dr. R. F. Bhanu Viktorahadi, Pr. S.Ag., STL., Parahyangan Catholic University, Indonesia

Managing Editor

Dr. Mochamad Ziaul Haq, S.Th.I., M.Ag, Parahyangan Catholic University, Indonesia

Editorial Board

Thomas Kristiatmo, Parahyangan Catholic University, Indonesia

Benito Cahyo Nugroho, Parahyangan Catholic University, Indonesia

  • Scopus ID
  • Sinta ID
  • Google Scholar

David Michael Setyadarma, S.T., Parahyangan Catholic University, Indonesia

  • Scopus ID
  • Sinta ID
  • Google Scholar

Busro, Islamic State Univerity of Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia